KOULUTUSTAUSTANI

Psykologian lisensiaatti 
(PsL-tutkintoon sisältyy erikoistuminen työ- ja organisaatiopsykologiaan) 

Psykoterapeutin pätevyys (VET/ratkaisukeskeinen psykoterapia, KELA-pätevyys)

Progress Coach TM –koulutus

Johdon työnohjauskoulutus

Opettajan pedagoginen pätevyys 

NLP Practioner

Laadun arvioijakoulutus (EFQM/Laatukeskus, CAF/VM)

Lisäksi paljon täydennyskoulutusta, mm:

  • Useita kouluttajakoulutuksia
  • Useita ohjaus- ja konsultaatiomenetelmien koulutuksia (yksilö- ja ryhmämenetelmät)
  • Useita Johdon koulutuksia; Laadun johtaminen, Strateginen johtaminen
    (Balanced Score Card), osaamisen johtaminen, HRD, muutoksen johtaminen