PALVELUT

1. TYÖYHTEISÖJEN JA JOHDON KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN:

  • Henkilöstökoulutus; mm. työhyvinvointi, työyhteisön ja toimivuuden kehittäminen, muutoksen kohtaaminen ja hallinta, yhteisöllisyyden kehittäminen
  • Johdon koulutus; henkilöstöjohtaminen (esim. muutosjohtaminen, osaamisenjohtaminen,  johtaminen ja työhyvinvointi, laadun arviointi ja kehittäminen, strategisen ajattelun ja toiminnan kehittäminen työyhteisössä)
  • Ohjauksellisen työotteen ja menetelmien koulutus asiakas-, ohjaus- ja opetustyötä tekeville
2. TYÖNOHJAUS Mitä on Työnohjaus?
  • Työyhteisöjen johdolle ja henkilökunnalle; yksilöille, ryhmille ja yhteisöille

3. COACHING eli ”KOUTSAUS” Mitä on Coaching?

TYÖELÄMÄKOUTSAUS

  • asiakkaina yleensä organisaatioiden johto- tai avainhenkilöitä
  • kohdentuu oman työn ja työssä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen   

HENKILÖKOHTAINEN TAI URAKOUTSAUS

  • kohdentuu oman elämän ja hyvinvoinnin rakentamiseen ja siinä ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseen
  • kohdentuu urasuunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen

4. VOIMAVARA- JA RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA